• کسب و کار و مشتریان شما به صورت دقیق برسی می شود.
  • ما تبلیغات شما را طراحی می کنیم.
  • در همان روز مقدار پیشنهادی بودجه مورد نظر و زمان بندی تبلیغات را به شما می دهیم.
  • کمپین تبلیغاتی شما راه اندازی می شود، که شما میتوانید جزییات و عمکرد آن را از طریق پنل کاربری گوگل، اسنستاگرام و یا ساده تر به صورت PDF از ما دریافت کنید.

توجه: در هر زمان، در صورت تمایل شما می توانید تغییرات بر روی پارامتر های مختلف تبلیغاتی را به شکل تیکت و یا ایمیل به ما اعلام کنید. در صورت تمایل می توانید از طریق آیدی تلگرام @adser_help نیز با ما در تما س باشید.

اگر تغییرات درخواستی باعث کاهش عملکرد کمپین تبلیغاتی شما بشود برای تایید با شما تماس گرفته می شود.