تمامی افرادی که قصد دارند، اطلاعاتی در مورد ترافیک جستجوی کلمات، ارزش رقابتی هر کلمه و مانند این ها اطلاعاتی به دست آورند، مانند اشخاص فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ، متخصصان سئو و مدیر های سایت ها، می توانند از اکانت کیورد پلنر گوگل استفاده کنند.