هر دو روش مزایای خود را دارند. اما در تبلیغ promotion اینستاگرام می توانید تبلیغات خود را به سادگی مدیریت و هدف گذاری کنید. در روش پروموت، تبلیغ از پیج خود سفارش دهنده به دیگران ارسال می شود اما در روش اینفلوئنسر این گونه نیست و تبلیغ شما باید در پیج آن ها قرار گیرد.