برای دامنه های ir تنها امکان استفاده از Site Audits یعنی بخش گزارش مشکلات سئوی سایت وجود ندارد. اما از سایر امکانات به راحتی می توان برای سایت های با دامنه ir نیز استفاده کرد.