بله در صورتی که بخواهید تبلیغ شما به دست فالور های یک پیجی خاص برسد که پست های آن پیج را لایک کرده اید، اشتراک گذاری انجام داده اند، کامنت گذاشته اند و یا دیگر فعالیت هایی این چنینی در آن پیج انجام داده اند نیز امکان پذیر است.