برای آن که گزارشی دقیق از واکنش کاربران به دست آورید می توانید از insight که در زیر پست شما قرار دارد استفاده کنید. همچنین نامه گزارش پروموت از طریق فیس بوک نیز برای شما ارسال می شود که گزارشی دقیق را به شما ارائه می دهد.