سئو سایت شامل خدمات مختلفی می شود: on page seo، off page seo، بهینه سازی و غیره می شود که با توجه به این موارد هزینه نهایی تعیین می شود.